Select Page

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole…

Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Komenda

LETO 2020/2021

Zapisnik 1.seje

Zapisnik 2.seje

Grafična analiza snkete o pouku na daljavo.

zapisnik korespondenčne seje

LETO 2019/2020

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

LETO 2018/2019

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2017/2018

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2016/2017
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. korespondenčne seje

LETO 2015/2016
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2014/2015
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

 Zapisnik 3. redne seje

LETO 2013/2014

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2012/2013

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2011/2012

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Dostopnost