Skoči na glavno vsebino
Learning with the twist v Barceloni

Learning with the twist v Barceloni

Z letošnjim šolskim letom je naša šola spet vključena v projekt Erasmus+, ki omogoča, da učenci in učitelji pridobivamo nova znanja, veščine in si izmenjamo izkušnje z učenci in učitelji z drugih šol v Evropski uniji. Zadnji teden v septembru sva učiteljici Andreji...

CriticAlly: Opolnomočimo učence in učitelje za kritično razmišljanje in evropsko sodelovanje

V pričetku leta 2023 se je projektna skupina učiteljev za Erasmus prijavila na razpis za akcijo KA122-SCH s projektom z naslovom “CriticAlly: Opolnomočimo učence in učitelje za kritično razmišljanje in evropsko sodelovanje”. Projekt, ki se prične s 4.9.2023 in bo trajal 18 mesecev je bil spomladi 2023 odobren in šoli so bila dodeljena sredstva v višini 43.815 evrov. S pomočjo teh sredstev bomo izvedli mobilnost skupine učencev osmega in devetega razreda s partnersko šolo v Španiji, s katero smo začeli sodelovati že v šolskem letu 2022/2023 in jih bomo seveda tudi sprejeli pri gostovanju pri nas. Še 11 učiteljev pa bo odšlo na izobraževanje v obliki strukturiranega tečaja v tujino. S tem bodo tako vključeni učenci kot učitelji pridobili nova znanja in spretnosti, ki jih bodo lahko delili naprej.

Cilji projekta

– pozitiven vpliv na šolsko klimo z višjo motivacijo za delo,
– izboljšanje aktivnosti učencev pri učnem procesu (npr. dajanje pobud, postavljanje vprašanj, dodatno raziskovanje snovi) ,
– spodbujanje k rednemu obiskovanju šolskih dejavnosti,
– razvijanje kreativnosti, komunikacije, kritičnega razmišljanja, medijske pismenosti in digitalnih spretnosti,
– spodbujanje medkulturnega zavedanja, premagovanja predsodkov in grajenje občutka evropske identitete,
– opolnomočenje učiteljev za razvijanje 4K-spretnosti v razredu prek uporabe novih metod,
– motiviranje in razbremenitev učiteljev s pridobivanjem novih znanj in vpogledom v poklic izven meja Slovenije.

Časovnica projekta

Jesen 2023
– mobilnost dveh strokovnih delavcev na strukturiran tečaj v Španiji
– podporna aktivnost: izvedba pripravljalnega obiska treh strokovnih delavcev na partnerski šoli IES Virgen Del Campo v Cañete de las Torres, Španija: priprava programa obeh mobilnosti

– sodelovanje učencev pri pripravljalnih aktivnosti znotraj eTwinning projekta

– izobraževanja koordinatorjev in računovodstva za vodenje projekta (izvaja nacionalna agencija CMEPIUS)

 

Zima 2023/2024

– sodelovanje učencev pri pripravljalnih aktivnosti znotraj eTwinning projekta

– načrtovanje mobilnosti

 

Pomlad 2024

– mobilnost petih strokovnih delavcev na strukturirane tečaje v Španiji ali Portugalski

– enotedensko gostovanje mobilnosti partnerske šole IES Virgen Del Campo (konec marca)

– enotedenska mobilnost učencev 8. in 9. razreda na partnerski šoli v Španiji (konec aprila)

 

Poletje 2024

– mobilnosti štirih strokovnih delavcev na strukturirane tečaje na Irskem in Islandiji

 

Jesen in zima 2024/2025

– izvedba preostalih mobilnosti (strukturirani tečaji) v primeru odstopanja od prvotnega načrta

– dejavnosti diseminacije projekta in vpeljevanje novih znanj v redno prakso

 

Pomlad 2025

 – oddaja zaključnega poročila

 

 

Na tem mestu bomo objavljali novičke vezane na izvedbo projekta. Lepo vabljeni k spremljanju dogajanja!

 

Nina Jerončič, koordinatorica projekta

 

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.