Skoči na glavno vsebino

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Komenda Moste, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, občine Komenda (Klemen Vidic, Boštjan Veinhandl, Aleksandra Majcen) , pet predstavnikov šole (Andreja Burja Čerin, Romana Kump, Katarina Marin Hribar, Marija Roblek, Urška Lukman Žiberna) in trije predstavniki staršev (Andreja Kosec, Jaka Šalej, Kaja Breznik Ladinik).

Poslovnik o delu sveta zavoda

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.