Skoči na glavno vsebino

IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČA  OŠ Komenda Moste

Zavod  se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.oskomenda-moste.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletišče OŠ Komenda Moste – www.oskomenda-moste.si.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

OŠ Komenda Moste se zavezuje omogočati dostopnost spletišča www.oskomenda-moste.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Dostopnost

 • Z vtičnikom oz. orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v na desni strani spodaj. Orodje omogoča:
  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
  • ustavljanje premikov,
  • podčrtovanje povezav,
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Spletna stran je izdelana v okolju teme Divi, zato ima vključen vtičnik “Divi Accessibility”, ki temo Divi dopolni s funkcijami za skladnost standardu SIST EN 301 549 V2.1.2 in deluje v sodelovanju z vtičnikom SoGo Accesibility.
 • Z vtičnikom oz. orodjem Arnes Preskoči na vsebino je spletna stran prilagojena tako, da se lahko z gumbom TAB uporabnik enostavno premika po vsebini in spletnih straneh.
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje na desni strani menija.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
 • Naše spletišče ustrezno posodabljamo s smernicami Arnesa (www.arnes.si) in jih ažurno posodabljamo. Zadnje smernice so dostopne na povezavi: https://www.arnes.si/dostopnost-spletisc-vrtcev-osnovnih-in-srednjih-sol/

STOPNJA SKLADNOSTI

 

Spletišče OŠ Komenda Moste je je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča OŠ Komenda Moste nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.

 • Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, pravila) so še vedno objavljena v PDF obliki.
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so, obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh OŠ Komenda Moste, se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 01/72 47 150
 • elektronski pošti: sola@oskomenda-moste.si
 • navadni pošti: OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda
 • osebno na: Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda

 

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov sola@oskomenda-moste.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena dne 18. 4. 2023.

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana dne 18. 4. 2023.

Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2021/22.

 IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.