Select Page

Pouk v Komendi

Varstvo vozačev 7.30 – 8.15
Predura 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
malica 9.55 – 10.10
3. ura 10.10 – 10.55
rekreativni odmor 10.55 – 11.15
4. ura 11.15 -12.00
5. ura 12.05 – 12.50
6. ura 12.55 – 13.40
Kosilo 13.40 – 14.00
7. ura 14.00 – 14.45
8. ura 14.50 – 15.35
9. ura 15.40 – 16.25
podaljšano bivanje oz. varstvo   do 16.15 (oz. do 17.00)

 

Pouk v  Mostah

jutranje varstvo 6.15 – 8.15
predura 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
malica 9.55 – 10.10
3. ura 10.10 – 10.55
rekreacijski odmor 10.55 – 11.15
4. ura 11.15 -12.00
kosilo 12.00 – 13.30
5. ura
12.05 – 12.50
podaljšano bivanje  do 16.15

Jutranje varstvo  

Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda devetletke in vozačem nižjih razredov in je organizirano v šoli v Mostah. Traja od 6.15 do 8.15.

Podaljšano bivanje

Organizirano je do 16.30 ure. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih in umetniških ter drugih sprostitvenih dejavnostih; naredijo  naloge in druge šolske obveznosti.

 

 

Dostopnost