Osnovna šola Komenda Moste

Osnovna šola Komenda Moste -

Najnovejša obvestila

Obvestilo za starše učencev, ki hodijo v šolo v Komendi!

Sporočamo vam, da bomo govorilne ure 23.12. zaradi bližajočih se praznikov prestavili na zgodnejšo uro in jih pol ure skrajšali.
Govorilne ure za učence, ki hodijo v šolo v Komendi, bodo tako v torek, 23.12. 2014 od 16.00 do 17.30.
Hvala za razumevanje.
                                                 Učitelji OŠ Komenda Moste

 

Adventni venčki v 4.c razredu

Projekt ŽIVIM, KO USTVARJAM

Gradivo za šolsko tekmovanje iz znanja geografije

 

Opis interesnih dejavnosti

Objavljen je seznam za Bralno značko

Priporočilni seznam knjig za Eko bralno značko


 Projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 

Dogovor o naročilu šolske prehrane za šolsko leto  2014/15

- Pravila šolske prehrane

 

- Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2014-15 

- Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2014-15

- Šolske potrebščine za šolsko leto 2014-15

 

Neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredu

 


 

Program za določevanje dihotomnih ključev