Select Page

Prijava na topli obrok za upravičence do regresirane prehrane

Za učence in dijake občine Komenda, ki jim glede na gmotni položaj družine pripada subvencionirana prehrana, bomo v času pouka na daljavo v šoli pripravljali tople obroke, na katere se bo treba naročiti in jih prevzeti v šoli v Komendi. V sodelovanju z občino smo pripravili prijavnico, ki jo objavljamo na šolski in občinski spletni strani. Vabljeni k prijavam.

89-0001-023 – BREZPLAČNI TOPLI OBROK

Informacije lahko preberete tudi na občinski spletni strani: https://www.komenda.si/

Pričenjamo s poukom na daljavo za vse učence

Po včerajšnjem sklepu vlade RS v ponedeljek, 9. 11., pričenjamo s poukom na daljavo za vse učence (1. in 2. razred bosta snov prejemala preko spletnih strani, ostali oddelki bodo delali v okolju MS Teams).

Starši, ki boste uveljavili varstvo otroka (načeloma pripada učencem do vključno 5. razreda), morate v treh dneh od nastanka okoliščin o tem z izjavo obvestiti svoje delodajalce (ti pa po predvidenem postopku uveljavijo povračilo stroškov). Povzeto po okrožnici: Država predvideva varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, kar se lahko šteje tudi kot višja sila zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morajo obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Za učence in dijake občine Komenda, ki jim glede na gmotni položaj družine pripada subvencionirana prehrana, bomo v času pouka na daljavo v šoli pripravljali tople obroke, na katere se bo treba naročiti in jih prevzeti v šoli v Komendi. V sodelovanju z občino pripravljamo prijavnico, ki bo objavljena na šolski in občinski spletni strani.

V želji, da se čim prej srečamo na šolskih hodnikih, vas lepo pozdravljamo.

Zaradi slabih epidemioloških razmer v državi podaljšane počitnice

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

Učenci, ponovno bomo v stiku v ponedeljek, 9. 11. 2020 – kako, ali v živo ali na daljavo, pa boste izvedeli konec nasledenjega tedna. Pazite nase in ostanite zdravi, obolelim pa želimo, da se jim čim prej povrnejo moči.

Zahvala namesto Drobtinice

“Zapomni si, da majhna prijaznost ne obstaja. Vsako dobro dejanje ustvari spremembo, ki je brezmejna.”  (Scott Adams)

ZAHVALA

Spoštovani starši, prostovoljci OŠ Komenda Moste se vam iskreno zahvaljujemo za vaše sodelovanje v dobrodelni akciji, ki smo jo pripravili namesto odpovedane Drobtinice ob svetovnem dnevu hrane. Z vašo velikodušno pomočjo smo zbrali 528,09 €, ki smo jih predali šolskemu skladu za nakup računalniške opreme, ki bo namenjena učencem za šolanje na daljavo. (več …)

Prošnja za donacijo šolskemu skladu

Upravni odbor šolskega sklada je na svoji prvi seji kar nekaj sredstev namenil nakupu IKT opreme, ki jo naši učenci potrebujejo za delo na daljavo. Sestavili smo tudi prošnjo za donacijo, s katero naprošamo posameznike in podjetja, ki imajo odveč primerno opremo (omogočanje dela na daljavo, spremljanje videokonferenc, ogled interaktivnega gradiva …), da jo odstopijo družinam, ki jo potrebujejo, oz. šolskemu skladu. Potrebujemo tudi mobilne dostopne točke za internet (hot-spot), ker pri posameznih družinah oz. v nekaterih predelih občine povezava ni dovolj zmogljiva, pri nekaterih družinah pa je sploh ni. Vsak finančni prispevek pa je seveda več kot dobrodošel.

Če imate znance, prijatelje, poznate pravne osebe, ki bi nam lahko priskočile na pomoč, jim lahko posredujete našo prošnjo v priponki. Prosimo le, da naj bo morebitna darovana oprema primerna za uporabo.

Dodatne informacije na e-mailu: bizant.barbara@oskomenda-moste.si ali stebe.sabinabrigita@oskomenda-moste.si.

Vnaprej hvala za sodelovanje pri akciji.

Pouk na daljavo od 6. razreda dalje

V ponedeljek, 19. 10., skladno z odločitvijo vlade pričenjamo s poukom na daljavo z učenci od 6. do 9. razreda. Ostali učenci (od 1. do 5. razreda) imajo do nadaljnjega pouk v šoli znotraj matičnih oddelkov.

Dostopnost