Select Page

Izvedba pouka ostaja nespremenjena

Spoštovani starši in učenci,

v ponedeljek, 1. 3., nadaljujemo s poukom na način, kot smo ga izvajali v tednu pred počitnicami. V zadnjem času nas obveščate o posameznih okužbah, zato vas zares naprošamo, da v šolo pošiljate le popolnoma zdrave učence (če učenec kašlja ali kiha, smrka, ga pečejo oči ali je neobičajno utrujen, se slabo počuti, naj ostane doma). Večina učencev, pri katerih so do sedaj potrdili okužbo, se je srečala s podobno neizrazitimi simptomi. Dlje časa, ko je okužen učenec v oddelku, več možnosti je za prenos okužbe. (več …)

Vsi učenci se vračajo v šole

Spoštovani učenci in starši,

danes smo bili obveščeni, da šole v ponedeljek lahko odpremo svoja vrata za vse učence, pri čemer bomo vsi deležniki morali dosledno upoštevati zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. V naslednjih dneh vas bomo s sporočili preko eAsistenta podrobneje obveščali, kako bomo vrnitev izpeljali čim bolj varno in katere prilagoditve bomo morali izvesti. (več …)

Radostno, a odgovorno spet v šolo

Spoštovani starši in učenci,

naši najmlajši učenci se jutri končno vračajo v šolske klopi. Z veseljem jih pričakujemo, da bomo ‘v živo’ prenašali znanje, utrjevali snov in krepili veščine, se skupaj tudi gibali in se učili življenja v družbi.

A pri povratku se bomo vsi – učitelji, učenci in starši – morali držati mnogih priporočil, s katerimi želimo doseči, da bi pouk v nadaljevanju potekal v šolskih učilnicah. Učenci bodo omejeni na svoje ‘mehurčke’, v katerih bodo preživeli celoten čas v šoli in tudi na zunanjih površinah. Pri gibanju po skupnih prostorih šole bo nujna uporabe zaščitne maske, kar bodo pregledovali tudi šolski inšpektorji. Učenci bodo morali vzdrževati razdaljo (predvsem med različnimi ‘mehurčki’), po šoli se bodo gibali po označenih poteh.

Spoštovani starši, prosimo vas za sodelovanje. V šoli bomo veliko energije vložili v preprečevanje druženja med učenci različnih oddelkov, ker ne želimo omogočiti širjenja okužb in ker bi radi ob morebitnem pojavu okužbe karanteno odredili čim manj osebam. Zato prosimo tudi vas, da pri odhodu iz šole z otrokom čim hitreje zapustite šolski prostor in se ne družite z drugimi starši in otroki, stikov otrok izven mehurčka naj bo čim manj. Vsak dodaten stik predstavlja tveganje za celo skupino, izkušnje pouka v razredu pa enakovredno zares ne more nadomestiti nobena šola na daljavo. Če si bomo vsi skupaj prizadevali za spoštovanje omejevalnih ukrepov, če bomo s svojim zgledom otrokom sporočali, da je šolanje v učilnici velika vrednota, za katero se splača prilagoditi in upoštevati pravila, nam morda uspe obvladati virusno tveganje, predvsem pa bomo tako učencem omogočili neposredne izkušnje raznovrstnega učenja v interakciji z učiteljem. Omogočimo našim otrokom stik s sovrstniki, za katerega so bili v zadnjih mesecih prikrajšani. To bomo zmogli le, če si bomo vsi prizadevali za isti cilj.

Pouk v naslednjem tednu

Skladno z odločitvijo vlade se v naši regiji učenci od 1. do 3. razreda v torek, 26. 1. 2021, vračajo v šolske klopi, ostali oddelki pa bodo tudi v naslednjem tednu nadaljevali s poukom na daljavo. Pouk moramo na šoli organizirati tako, da bodo vse dejavnosti potekale znotraj oblikovanih ‘mehurčkov’, tj. brez združevanja učencev iz različnih oddelkov. Takšna oblika vzgojno-izobraževalnega procesa terja nekatere organizacijske spremembe, o katerih bodo starši učencev prvega triletja obveščeni preko eAsistenta.

Dragi učenci, veseli smo, da se nam boste znova pridružili v šolskih prostorih – nestrpno vas pričakujemo.

Šola na daljavo za vse učence se nadaljuje

Spoštovani učenci in starši,

ravnokar smo s strani ministrstva prejeli obvestilo, da se je vlada zaradi slabe epidemiološke situacije v državi odločila najmanj do 18. 1. 2021 podaljšati odlok o prepovedi zbiranja v šolah. To pomeni, da bo za vse učence naše šole tudi v naslednjem tednu delo potekalo na daljavo.

Spoštovani učenci, najbrž nikomur izmed vas ni prav preprosto slediti učnemu programu, opravljati vse predpisane naloge in vaje ter se samostojno ob različnih gradivih poučevati o novih vsebinah. Verjetno se vsakodnevno sprašujete: Ali res že moram vstati? Zakaj bi opravil vse naloge, ki so naštete (itak nihče ne vidi, če česa ne zapišem)? Vsaj sem in tja vas prešine misel, da katere izmed nalog, ki je ni treba poslati učiteljem, ne bi naredili. Ali pa spustite tisto, ki je ne znate takoj rešiti. Tole učenje preko računalnikov se res že dolgo vleče, zagotovo predolgo. Vendar vztrajajte, saj se vam bo trud poplačal. Vsaka naloga, ki je najprej ne znate, pa se vanjo poglobite, pobrskate za razlago in jo samostojno rešite, je vredna več kot tiste, pri katerih pravilno rešitev opazite že na prvi pogled. Naloga, ki od vas zahteva naporno razmišljanje in pisanje, v vaših možganih pušča globlje sledi, ki jih je težko izbrisati – razmišljali boste vedno hitreje in bolj celostno. Samodisciplina, ki jo z vašo trdno voljo (no, najbrž tudi z odločnostjo vaših staršev) vsak dan znova vzpostavljate, da opravite vse dnevne zadolžitve, bo pomembna veščina v nadaljnjem šolanju, tudi pri poklicnem delovanju in vsakodnevnem življenju. Ali pa tudi ne – če se hitro prepustite trenutnemu udobju, če vas zjutraj zavede toplina postelje, če se zvezkom in knjigam na daleč izognete ali če naloge opravite s prepisovanjem rešitev.

Učitelji sproti beležijo, koliko od zastavljenih ciljev in standardov vam je z oddanimi nalogami in sodelovanjem na konferencah uspelo doseči. Spremljajo vaš napredek – potrudite se, da jim boste s svojimi zapisi in rešitvami dokazali svoje znanje in ustvarjalno razmišljanje. Poskrbite, da vam ob povratku v šolo ne bodo ostale neopravljene zadolžitve, zaradi katerih bi se namesto veselja v vaša srca naselila skrb, kako boste nadoknadili zamujeno. Učitelji so vam na voljo – če se vam kje zatakne, jih preko teamsov poprosite za pomoč. Če imate težave, se lahko obrnete tudi na svetovalno delavko, pomočnici ravnateljice ali ravnateljico. Bodite pogumni in odločni – čeprav vam je vzeta običajna sedanjost, si ne pustite vzeti vaše prihodnosti.

Dostopnost