NPZ obvestila

Informacije o nacionalnem preverjanju znanja na koncu drugega in tretjega obdobja najdete na strani  in http://www.ric.si .

V 9. razredu je za šol. leto 2021/22 kot tretji predmet za preverjanje znanja za našo šolo izbrana geografija.

 

Dostopnost