VPIS OTROK V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2022/2023 bo zaradi epidemiološke situacije potekal na daljavo.

Vse obrazce potrebne za vpis v 1. razred smo vam poslali s priporočeno pošiljko po pošti. Če vam pismonoša pošiljke zaradi vaše odsotnosti ni uspel vročiti osebno, vas prosimo, da jo čim prej prevzamete na pošti. Vpisni list, prijavnico za angleščino in prehrano, vprašalnik o otroku ter soglasje za sodelovanje z vrtcem nam izpolnjene ter s podpisom obeh staršev vrnite najkasneje do četrtka, 17. 2. 2022, po pošti na naslov OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda (ovojnica z naslovom je priložena, nalepiti je potrebno znamko) ali osebno prinesete v nabiralnik šole v Komendi, ki se nahaja med vhodom za zaposlene in vhodom v šolsko kuhinjo (v neposredni bližini vhoda v Krajevno knjižnico Komenda).

Prosimo vas, da vse priložene obrazce izpolnite natančno in čitljivo.

  • Na vpisnem listu preverite že zapisane podatke in dopišite kraj rojstva otroka ter telefonski številki očeta in matere. Vpišite tudi morebitne zdravstvene posebnosti otroka, s katerimi mora biti seznanjen učitelj (npr. alergije, diete …). Vpisni list podpišeta oba starša.
  • Prosimo vas, da skrbno izpolnite tudi vprašalnik ob vpisu otroka v 1. razred, kjer so za šolo pomembni podatki glede vključenosti otroka v jutranje varstvo, podaljšano bivanje in prevoz.
  • Izpolnite tudi prijavnico za neobvezni izbirni predmet – angleščina (tudi če ga otrok ne bo obiskoval) in prijavnico za šolske obroke.
  • V veliko pomoč pri vpisu vašega otroka v 1. razred in kasnejšemu oblikovanju oddelkov nam je vaše soglasje, da lahko sodelujemo tudi z otrokovo vzgojiteljico/vzgojiteljem in svetovalno službo v vrtcu. En izvod soglasja je vaš, podpisanega pa vrnete nazaj v šolo.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Za šolsko leto 2022/2023 tako vpisujemo otroke, rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev odloži za eno leto, če se ugotovi, da ni pripravljen za vstop v šolo. V tem primeru pokličite svetovalno delavko in posredovala vam bo vlogo za odlog šolanja, ki jo boste izpolnjeno vrnili nazaj.

Prepis na drugo šolo

V primeru, da želite starši otroka vpisati na drugo šolo, a ima otrok bivališče v našem šolskem okolišu, je potrebno storiti naslednje:

  1. Obvezno vpišete otroka pri nas.
  2. Izpolnite prošnjo/izjavo za vpis na drugo šolo, ki vam jo posreduje svetovalna delavka.
  3. Na izbrano šolo naslovite vlogo za prepis in pridobitev soglasja.

Podoben postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

K prepisu morata soglašati obe šoli, matična šola in šola, kamor želite otroka prepisati.

Vpis na zasebno šolo

V primeru, da boste vpisali otroka na zasebno osnovno šolo, nas o tem, prosimo, obvestite.

Starše, ki bi želeli ali potrebovali oseben pogovor s svetovalno delavko glede vpisa v 1. razred, prosimo, da to sporočite svetovalni delavki, in dogovorili se bomo za termin srečanja v živo ali na daljavo.

V primeru, da boste podali vlogo za odložitev šolanja oz. želite otroka vpisati na drugo šolo, se, prosimo, najkasneje do petka, 18. 2. 2022, obrnite na šolsko svetovalno delavko.

Splošne informacije o vpisu v 1. razred povzete po Zakonu o osnovni šoli si lahko preberete tukaj .

Svetovalna delavka:

Romana Ravnikar

031/329-593

ravnikar.romana@oskomenda-moste.si

 

Gledališka predstava za učence 9. razreda

V sredo, 3. novembra 2021, si bodo devetošolci v Cankarjevem domu ogledali predstavo Reformatorji na odru.

Zbor učencev 9. a in b razreda je ob 7.50 pred šolo v Komendi. V šolo se vrnejo okoli 11. ure in po malici nadaljujejo s poukom po urniku.

Učenci 9. c in č razreda imajo pouk po urniku do vključno 2. šolske ure. Po malici se odpeljejo v Ljubljano. Vrnejo se okoli 13. ure. Po kosilu nadaljujejo s poukom.

Dostopnost