Spoštovani učenci in starši,

danes smo bili obveščeni, da šole v ponedeljek lahko odpremo svoja vrata za vse učence, pri čemer bomo vsi deležniki morali dosledno upoštevati zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. V naslednjih dneh vas bomo s sporočili preko eAsistenta podrobneje obveščali, kako bomo vrnitev izpeljali čim bolj varno in katere prilagoditve bomo morali izvesti.

Pouk bo stekel v podobno prilagojeni obliki kot v spomladanskem delu, kar pomeni, da bomo dejavnosti v šoli izvajali brez mešanja učencev iz različnih oddelkov. Tako se bo do nadaljnjega večina izbirnih predmetov (vanje so vpisani učenci iz različnih oddelkov) še vedno izvajala na daljavo. Okrnjen bo tudi razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje smo morali skrajšati), saj kadrovsko ne moremo pokriti tolikih skupin. Starše, ki lahko drugače uredite jutranje varstvo oz. varstvo po pouku, prosimo, da to v tem obdobju storite in o tem obvestite razrednika otroka.

Starše otrok, ki uporabljajo šolski prevoz, prosimo, da sami poskrbijo za prevoz otrok v šolo in s tem zmanjšajo možnost prenosa okužbe.

Na šolah bo za vse (učitelje in učence) obvezna uporaba maske povsod, le v matičnih oddelkih je učencem ne bo treba nositi.. Naprošamo vas, naj imajo otroci s seboj vedno še kakšno rezervno masko, higiensko spravljeno v primerni embalaži. Poleg tega bomo veliko časa namenili higieni rok ter pogostemu zračenju učilnic, zato naj imajo učenci s seboj dodatna topla oblačila.

Kljub vsem ukrepom in omejitvam, ki jih bomo morali upoštevati, pa smo neizmerno veseli, da bodo naši prostori na obeh enotah končno zaživeli in bo šolsko delo potekalo ob socializaciji, druženju in neposrednem stiku učitelj-učenec. Da bi tako ostalo čim dlje, vas prosimo, da tudi izven šolskih zidov skrbite za upoštevanje priporočil zdravstvene stroke in omejite število stikov.

Dostopnost