Zaradi slabe epidemiološke slike v državi obisk na šoli brez vnaprejšnjega dogovora ni mogoč. Večina zaposlenih v času pouka na daljavo ne dela v prostorih šole, zato objavljamo prilagojen seznam uradnih ur in kontakte, na katerih smo dosegljivi. Prosimo vas, da v večji meri uporabljate elektronsko komunikacijo. E-naslove ostalih zaposlenih najdete na spletni strani šole.

URADNE URE

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev in se določijo v okviru poslovnega časa šole. Ravnateljica stranke sprejme po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in v za poslovanje pomembnih zadevah.

Šola KOMENDA

KDO? KDAJ? KONTAKT
Ravnateljica vsak dan med 9. in 11. uro

(01)724 71 51, 064 209 056

bizant.barbara@oskomenda-moste.si

Pomočnica ravnateljice

po dogovoru z ravnateljico

(ob odsotnosti ravnateljice)

(01)724 71 57

lipar.darinka@oskomenda-moste.si

Tajništvo, računovodstvo vsak dan med 9. in 12. uro

Tajništvo: (01) 724 71 50,

041 675 591

lucija-barbara.pancur@guest.arnes.si

Računovodstvo: (01) 724 71 52

ivica.repansek@guest.arnes.si

Svetovalna delavka delo na daljavo 031 329 519 mavric.nina@oskomenda-moste.si

 

Šola MOSTE

KDO? KDAJ? KONTAKT
Vodja enote, svetovalna delavka vsak dan med 9. in 12. uro

031 329 593

ravnikar.romana@oskomenda-moste.si

Pomočnica ravnateljice po dogovoru (ob odsotnosti vodje enote)

041 960 570

sabina-brigita.stebe@guest.arnes.si

 

 

  1. Za zaposlene delavce šole je vstop v matično šolsko stavbo mogoč od ponedeljka do petka, v času od 6.00 do 15.00. Vstop v prostore šole v Mostah je mogoč od ponedeljka do petka po predhodnem dogovoru z vodjo enote Romana Ravnikar (031 329 593).
  1. Poslovni čas ter uradne ure in nosilce komunikacije s šolskimi deležniki bomo po potrebi prilagajali (tudi glede na bolniške in druge odsotnosti delavcev).
  2. Objavljeno na šolski spletni strani: http://komendamoste.splet.arnes.si/  ter na vseh glavnih vhodih šolskih stavb.
Dostopnost