Skoči na glavno vsebino

Raziskave OECD (organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) o finančni pismenosti Slovencev so pokazale, da je finančna pismenost Slovencev v primerjavi z drugimi državami članicami slaba. Zavod republike Slovenije za šolstvo si zato že deseto leto sistematsko prizadeva za vključevanje tem s področja financ in potrošništva tudi v osnovnošolsko izobraževanje. Učenci se s posameznimi vidiki denarja in njegove uporabe sicer srečujejo pri različnih predmetih, kot so matematika, zgodovina, tuji jeziki in drugod. Ključno pa je finančno opismenjevanje pri gospodinjskem pouku v 5. razredu, saj se po besedah nosilke projekta Global Money Week v Sloveniji, gospe Irene Simčič, gospodarstvo začne prav v gospodinjstvu. V okviru ekonomike gospodinjstva učenci in učenke

 • spoznavajo različne oblike denarja in načine plačevanja,
 • spoznavajo osnovne pojme, kot so prihodki, odhodki, stroški, obresti limit …
 • seznanijo se z oblikovanjem in vodenjem družinskega proračuna,
 • spoznavajo različne načine varčevanja in plemenitenja denarja.
 • Poseben poudarek pa pri pouku dajemo ozaveščanju posameznika kot potrošnika ter vzgoji h kritični presoji oglaševanja in prepoznavanju zavajajočih oglasov, na katere tudi odrasli vse prepogosto »nasedemo«.

Ker učenke in učenci v petem razredu še nimajo veliko lastnih izkušenj z denarjem, finančnih tem pri tej starosti ne moremo kaj dosti poglobiti. Zato smo se na šoli odločili, da vsebine s področja financ obravnavamo tudi v višjih razredih.

Tako smo v svetovnem tednu izobraževanja o financah od 21. 3 do 25. 3.  z učenci in učenkami devetega razreda razmišljali o našem odnosu do denarja in jim predstavili 12 osnovnih finančnih lekcij za mlade, ki bi jih bi moral poznati vsak odraščajoči mladostnik, preden gre od doma.

 1. Porabi manj, kot zaslužiš.
 2. Del dohodka najprej nameni varčevanju.
 3. Spremljaj svoj denar.
 4. Oblikuj varnostno rezervo.
 5. Zadolžuj se zelo premišljeno.
 6. Obrestnoobrestni račun – najmočnejša sila vesolja.
 7. Razprši tveganje.
 8. Vlaganje na delniške trge je tek na dolge proge, zato začni zgodaj.
 9. Ne nasedaj popustom.
 10. Vlagaj v znanje.
 11. Med počitnicami delaj.
 12. Padci naj nas krepijo in se iz njih kaj naučimo.

V mesecu maju podobna izobraževanja pripravljamo tudi za učenke in učence osmih razredov. Za vse, ki jih tema še posebej zanima, pa bo prihodnje šolsko leto ponovno razpisana interesna dejavnost Mladi in denar.

mag. Mojca Bukovnik, prof. gospodinjstva in biologije

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.