Spoštovani starši in učenci,

obveščeni ste bili o novi ureditvi odrejanja karanten, ki je stopila v veljavo z 19. 1. 2022. Z današnjim dnem, 1. 2., pa se uveljavljajo spremembe glede potrjevanja okužbe. Do današnjega dne so se osebe, ki so bile pozitivne na hitrem testu ali na samotestiranju, naročiti na potrditveni PCR test. Od danes tega ne delajo več, pač pa se osebam, ki so bile pozitivne na samotestiranju, okužba potrdi z ustreznim hitrim testom pri uradnem izvajalcu. Taka oseba prejme slovensko kovidno potrdilo, ki bo veljalo kot dokazilo o prebolevnosti najmanj v naši državi.

Sprememb glede tistih, ki se morajo v šoli samotestirati trikrat tedensko, ni. Še naprej se tisti, ki so okužbo preboleli v zadnje pol leta ali so polno cepljeni, samotestirajo v ponedeljek, sredo in petek, če tako želijo. Ostali učenci pa se morajo trikrat tedensko samotestirati (oz. ob prihodu v šolo, če ga v ponedeljek ali sredo ni v šoli) ali negativnost dokazati s potrdilom s QR kodo, ki ne sme biti starejše od 48 ur.

V veljavi ostaja tudi ravnanje v primeru visokorizičnih stikov v šoli:

– če se v oddelku pojavi (potrjena) okužba enega učenca, bo ta učenec ostal v izolaciji, ostali sošolci/sošolke oz. učenci v skupini pa bodo ob upoštevanju pravil dodatnega samotestiranja še naprej obiskovali pouk v šoli. Oddelek in ostali učenci iz skupin s tveganimi stiki se bodo 7 dni po zadnjem stiku vsakodnevno samotestirali (zato lahko posameznik mesečno v lekarni prevzame 20 testov). Izjeme od tega vsakodnevnega testiranja so zgolj prebolevniki v zadnjih 45 dneh in prebolevniki, ki so bili naknadno ustrezno cepljeni oz. tisti, ki bodo imeli vsak dan veljavno dokazilo o uradnem negativnem HAG testu (mlajše od 24 ur, s QR kodo). Obveznost samotestiranja se je v primeru visokorizičnega stika tako razširila tudi na nekatere učence, ki so do sedaj izpolnjevali pogoj PC.

– oddelek bo moral v karanteno (pouk na daljavo), če bo v njem v zadnjih 14 dneh potrjeno okuženih več kot 30 % učencev.

13691_Protokol_samotestiranja_dopolnitev[49979]

13690_Spremembe_odloka_1_2_2022[49978]

Dostopnost