Učenci bodo natisnjena obvestila s seznami delovnih zvezkov, učbenikov, drugih učnih gradiv potrebščin za prihajajoče šolsko leto 2021/22 prejeli na razrednih urah. Objavljena so tudi na tej podstrani spletne strani šolske knjižnice. Vse informacije o izposoji v učbeniškem skladu OŠ Komenda Moste so objavljene na tej povezavi.

Upravljavka učbeniških skladov

Dostopnost