Select Page

Spoštovani starši in učenci,

pri izvajanju pouka na daljavo so številne šole opozorile, da določeni starši in/ali učenci, iz kakršnegakoli razloga, snemajo izvajanje pouka na daljavo, starši oz. zakoniti zastopniki pa tudi roditeljske sestanke, ti posnetki pa nemalokrat pristanejo na spletnih straneh.

Šole so zato zaprosile za pravno mnenje. Podala ga je pooblaščena pravna oseba za varstvo podatkov. Navajamo pomembnejše odstavke, ki so jih šolski zavodi prejeli.

»Opozorilo pooblaščene osebe za varstvo podatkov je tako na mestu, da snemanje učitelja pri podajanju učne snovi ali izvedbe roditeljskega sestanka, predstavlja njegovo delovno okolje. Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in pomeni prekomerno ter posledično nezakonito obdelavo osebnih podatkov.«

»Snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje izvajanja pouka na daljavo, ob odsotnosti zakonskega temelja, ni dopustno in je (za zakonito obdelavo osebnega podatka) potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov. Pravica do varstva osebnih podatkov temelji na možnosti posameznika, da sam odloča, komu in za katere namene bo prepustil določene svoje osebne podatke. V primeru snemanja izvajanja pouka na daljavo, roditeljskih sestankov in podobno, morajo biti udeleženi posamezniki o morebitnem snemanju predhodno obveščeni oz. seznanjeni, predvsem pa morajo biti obveščeni o tem, kdo bo upravljavec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik teh posnetkov ipd.«

»Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, je opredeljeno tudi kot kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, skladno z določili 138. člena Kazenskega zakonika.«

Spoštovani starši in učenci, v izogib morebitnim varnostnim incidentom, vas obveščamo, da zgoraj opisana početja niso dovoljena tako z vidika šolskega reda kot tudi z vidika državno pravne zakonodaje. Šola bo zoper kršitelja varstva osebnih podatkov primorana ukrepati.

V želji, da do incidentov ne bo prihajalo, vas lepo pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

Vodstvo šole

Dostopnost