Tudi v občino Komenda se plazi virus in nekaj naših učencev je že prejelo navodila NIJZ, da ne smejo v šolo. Učenci ne kažejo nikakršnih znakov bolezni, a preventivno ostajajo za zidovi svojega doma. Kako do snovi in šolskega dela?

Že ob koncu lanskega leta smo javnost seznanili, da se je tudi naša šola odločila za uporabo spletnega orodja Teams, ki je brezplačno in je del širše storitve Oblak 365. Izobraževanja o uporabi teh vsebin se je udeležila večina učiteljev in učencev, pripravili pa smo tudi navodila za uporabo (če je morda kdo kakšen del pozabil). Ko bo razrednik (oz. vodstvo) oddelčni učiteljski zbor obvestil, da je posamezni učenec ali skupina sošolcev v karanteni, bodo učenci vse informacije glede zadolžitev pri pouku našli v Teamsih. Tu bodo potekale tudi morebitne videokonference. Učitelji prvošolčkov in drugošolčkov (do zaključka izobraževanja učencev) pa bodo starše o načinu dostopanja do gradiv obvestili po elektronski pošti. Kadar mora učenec ostati v karanteni, o tem obvestite šolo, da pripravi potrebne vsebine za delo na daljavo.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Dostopnost