Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši,

11. 11. 2021 ponoči je bil sprejet popravljen odlok glede samotestiranja učencev, ki vstopajo v šolo. Izvajanje tega ukrepa se bo na podlagi soglasja staršev za vse osnovnošolce predvidoma pričelo v sredo, 17. 11. 2021. Teste za samotestiranje dobite v lekarni in jih učenci prinesejo s seboj v šolo. Samotestiranje ne bo obvezno za učence, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

Alternativa samotestiranju v šoli bo glede na vladni odlok izvedba pouka na daljavo.

Spoštovani starši, vem, da ste v tem trenutku zaskrbljeni in postavljeni pred neprijetne odločitve. Kljub temu upam, da boste tudi tokrat zaupali svojim otrokom in našim zaposlenim, da bomo z vso skrbnostjo naredili vse za zdravo in varno učno okolje. Ponedeljek je čas za vajo, skupaj z otrokom lahko v miru v domačem okolju izvedete samotestiranje. Tako bo otrok spoznal postopek, pri katerem naj bo čim bolj samostojen, da ga bo lahko ponovil tudi v šoli v prisotnosti učitelja. Verjamemo, da bo pri mlajših učencih sprva tudi kakšna nezgoda (preveč kapljic, polita tekočina …), a otroci se hitro učijo, zato tudi samotestiranje že v tednu dni ne bo več težava. Nikar pa jim ne vlivajte strahu, pri testih za samotestiranje ni potrebno vstavljati paličice tako globoko v nosnici, kot to počnejo zdravstveni delavci pri testih PCR.

Zagotovo se bo zgodilo, da bo kdaj tudi kdo pozitiven – a v tem času so otroci že sprejeli dejstvo, da je bolezen med nami in to, da zboliš, je naravno. Ni se treba bati zaničevanja ali izpostavljanja, saj je otrok s tovrstno izkušnjo že veliko in se med seboj tudi o bolezni odkrito pogovarjajo. Tudi v našem okolju je okužb zelo veliko, kar nekaj okuženih so pokazali ravno hitri testi. Če želimo vsaj nekoliko upočasniti četrti val in zdravstvenim delavcem omogočiti, da bodo vsi bolni ustrezno obravnavani, moramo v družbenem udejstvovanju sodelovati tudi z rednim samotestiranjem.

Najkasneje v ponedeljek vam bomo poslali soglasja, na katerih se boste opredelili glede samotestiranja vaših otrok v šoli oz. se boste odločili za način nadaljnje izvedbe pouka. V ponedeljek boste prejele tudi dodatne informacije glede izvedbe samotestiranja.

Za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov se na šoli nismo odločili na lastno pest in samovoljno, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki opredeljujejo ravnanje zastopnika vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem odgovorna za zagotavljanje zakonitosti delovanja šole, izvrševanje odločb državnih organov ter zagotavljanje zdravega in varnega okolja vsem učencem in zaposlenim. Dolžna sem spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med katere se uvrščajo tudi odloki vlade. Nisem in ne morem pa biti pristojna za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžna sem jih zgolj izvrševati – za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS, je v veljavi in v uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem pa tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Zagotavljam pa vam, da bomo to vašo odločitev dosledno spoštovali in nihče izmed otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

Verjamem, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok – to izjemno težko obdobje prehodimo čim bolj mirno, odgovorno in dostojanstveno.

Lepo vas pozdravljam,

Barbara Janežič Bizant

Soglasje-samotestiranje-učenci 

MIZŠ_Protokol_ucenci_november

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.