Skoči na glavno vsebino

Ustanova Petra Pavla Glavarja tudi letos namenja finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski.

Razpis je odprtega značaja, brez roka. Vloge rešujejo do izrabe namenskih sredstev.

Prošnje naslovite na:
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči
UPPG
Zajčeva 23
1218 Komenda

Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:
• dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),
• originalne ali kopije položnic,
• kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,
• pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka).

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na: https://www.uppg.si/2022/01/razpis-socialne-pomoci-2022/.

 

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.