V sredo, 16. 3. 2022, se bo pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov v 4. a in 4. b razredu izvajala Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja.

Raziskava že skoraj 30 let vsaka 4 leta izmeri znanje nacionalnih populacij učencev v 4. in 8. razredu v več kot 50 državah sveta. Sporoča zanesljive in uporabne podatke o matematičnem in naravoslovnem izobraževanju v vsaki državi tako, da jih je mogoče primerjati z drugimi državami in s podatki iz prejšnjih izvedb raziskave. Države izsledke redno uporabljajo za razvoj svojih izobraževalnih sistemov.

TIMSS vključuje tudi vprašalnike za učence, njihove starše ali skrbnike, učitelje in ravnatelje njihovih šol, o njihovih domačih in šolskih izkušnjah ter okoliščinah za učenje matematike in naravoslovja.

 

 

Dostopnost