Skoči na glavno vsebino

PROJEKTI – načrtovanje

Šolsko leto: 2013 – 2014

NAZIV PROJEKTA: Ekologija

NIVO PROJEKTA: šolski

VKLJUČENI V PROJEKT: učenci, njihovi starši in učitelji šole v Mostah in Komendi (opomba: vključenost bo odvisna od aktivnosti – v določenih (npr. zbiralne akcije) bodo vključeni vsi, v druge (npr. bralna značka) se bodo vključevali zainteresirani posamezniki

NAMEN PROJEKTA (CILJI):

 • skrb za čisto in urejeno šolo ter njeno okolico
 • navajanje na odgovorno ravnanje in varčevanje z vodo, energijo in materialnimi dobrinami
 • utrjevanje teoretičnega in praktičnega znanja pri ravnanja z odpadki (sortiranje, ločeno zbiranje)
 • spodbujanje k recikliranju in ponovni uporabi izdelkov
 • spoznavanje vpliva in posledic človekovega ravnanja na naravo
 • razvijanje ekološke zavesti
 • spodbujanje humanitarnosti
 • navajanje na zdravo in aktivno preživljanje prostega časa (branje, gibanje)
 • krepitev vezi med starši, učenci in šolo

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI:

 1. SKRB ZA UREJENOST ŠOLE IN OKOLICE

üločevanje odpadkov pri šolski prehrani in v učilnicah (ekološki otoki in ločeni koši za različne vrste odpadkov)

üzelena straža

 1. ZBIRALNE AKCIJE

üzbiralne akcije starega papirja (skupaj z vrtcem)

üakcija zbiranja oblačil za ponovno uporabo (skupaj z vrtcem)

üzbiranje plastičnih zamaškov v humanitarni namen

üločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov v ekološkem kotičku – otoku (baterije, tonerji…)

 1. OSTALO

üEko bralna značka [oktober – april]

üurejanje ekološkega kotička Moste

üsodelovanje v natečajih

TRAJANJE PROJEKTA: šolsko leto 2013/14

NOSILEC, NOSILCI: : Bojana Gomboc in Aljoša Kolar; ostali učitelji bodo pomagali pri izvedbi posameznih dejavnosti (Silva Korbar – zbiralne akcije, Jožica Plevel – eko bralna značka) oz. bodo vabljeni k sodelovanju v okviru samih akcij in natečajev

FINANČNI NAČRT: občinska sredstva in denarna sredstva, zbrana z zbiralnimi akcijami

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.