UKREPANJE OB KRŠITVAH

Postopki ob kršitvah pravil šolskega in hišnega reda so podrobneje zapisani v vzgojnem načrtu : POSTOPKI OB KRŠITVAH HIŠNEGA REDA IN PRAVIL ŠOLSKEGA REDA.

Dostopnost