SPLOŠNA NAČELA

V Pravilih šolskega reda so opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, načini zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanja odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

Dostopnost