ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Šola skrbi za periodne sistematske zdravstvene preglede vseh zaposlenih. Dolžnost učencev in delavcev šole je skrbeti za lastno zdravje in varnost in za zdravje in varnost ostalih v šoli. Šola sodeluje z zdravstvenim zavodom pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja, zobozdravstvenih pregledov in cepljenj. Šola deluje preventivno in obvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja in nasilja. V primeru kakršne koli nezgode, poškodbe ali nenadne slabosti so prisotni učenci dolžni obvestiti najbližjega učitelja ali delavca šole, ki je dolžan smiselno odreagirati. Le-ta poskrbi za zavarovanje, nudi prvo pomoč in o dogodku obvesti starše ter napravi zapisnik, ki vsebuje kraj, čas ter kratek opis dogodka, informatorja ter priče dogodka. Ob hujših nevarnih nalezljivih boleznih ter pojavu naglavnih uši pri učencih so starši dolžni takoj obvestiti pristojne v šoli. Kadar ima učenec naglavne uši, ostane doma, dokler jih ne odpravi.

Dostopnost