Na šoli vsako leto izvedemo anketi o zadovoljstvu otrok in njihovih staršev s šolsko prehrano v e-obliki. Odziv na spletno anketo v zadnjih letih ni bil najboljši, zato smo se letos odločili, da bolj poglobljeno anketo za učenke in učence tokrat ponovno izpeljemo v klasični pisni obliki in s tem pridobimo bolj verodostojne rezultate, na podlagi katerih bomo potem lažje oblikovali smernice za naše nadaljnje delo. Poleg samega splošnega zadovoljstva s šolsko prehrano smo poskušali identificirati tudi nekatere globlje vzroke za morebitno nezadovoljstvo otrok s šolsko prehrano, nekatere njihove prehranske navade, delež zaužite oz. zavržene hrane, morebiten vpliv zajtrka na učni uspeh in prehranske želje naših učenk in učencev. V nadaljevanju povzemam ugotovitve na podlagi rezultatov ankete.

POVZETEK REZULTATOV ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI ZA UČENCE 2022/23

 1. SODELUJOČI

V anonimni anketi je sodelovalo 623 otrok: 366 otrok iz šole v Komendi in 257 otrok iz šole v Mostah.

 1. ZADOVOLJSTVO S ŠOLSKO PREHRANO

Otroci v Mostah so s šolsko prehrano za eno oceno bolj zadovoljni (4+) kot otroci v Komendi (3+), čeprav je jedilnik isti in se tudi kosila za vse kuhajo v »istem loncu«. Zaradi transporta kosil iz Komende v Moste bi lahko v Mostah pričakovali malenkost nižjo kakovost jedi, ki slabše prenašajo transport in posledično manjše zadovoljstvo s kosili, a temu ni tako.

 1. DELEŽ ZAUŽITE / ZAVRŽENE HRANE

Otroci, ki so zelo zadovoljni s šolsko malico so zelo zadovoljni (5) ali vsaj zadovoljni (4) tudi s šolskim kosilom in pri obroku pojedo vsa ali skoraj vsa ponujena živila in jedi ( 90 do 100%).

Otroci, ki niso zadovoljni s šolsko malico (ocena 1), so slabo zadovoljni tudi s kosilom in večinoma pojedo manj kot polovico ponujenih živil in obrokov.

Otroci, ki zaužijejo le 0-20 % v šoli ponujene hrane na splošno s prehrano v šoli niso zadovoljni in so večinoma naročeni le na šolsko malico, kosilo pa  jedo doma ali kosila med tednom ne jedo.

Mlajši otroci so manj izbirčni pri jedi kot starejši. Tako v Mostah skoraj vso ponujeno hrano poje 51 % otrok, v Komendi pa le 42 %. Na drugi strani je otrok, ki pojedo manj kot polovico ali skoraj nič ponujene hrane v Mostah 12 %, v Komendi pa kar 21 %.

Opomba iz prakse

V Komendi so najbolj ješči otroci v šestem razredu, fantje tudi še v sedmem razredu, nekatera dekleta pa že v petem razredu. Pogosto hodijo po dodatek šolske malice in se pritožujejo, da je malice vedno premalo. To pripisujem rastnemu zagonu in povečani potrebi po hrani, s čimer se v tem starostnem obdobju sreča večina otrok. Potem pa začnejo številni otroci šolsko prehrano zavračati, najprej dekleta (že v 8. razredu), v devetem pa tudi fantje. Na splošno mladostniki v 9. razredu pojedo najmanj malice in so pri jedi najbolj izbirčni. Dekleta pri tej starosti začnejo eksperimentirati z različnimi vrstami prehrane, npr. z vegetarijanstvom ipd., fantom pa zelo »zapaše« visokokalorična hitra prehrana, slani prigrizki in energijski napitki, tudi namesto kosila. Število kosil na razred z leti pada in je najmanjše v 9. razredih. Vsako leto opažamo, da proti koncu šolanja (od pomladi dalje) začne vedno več mladostnikov 9. razreda, ki imajo prijavljeno kosilo, le tega »špricati«. Pridejo pogledat, kaj je na jedilniku za kosilo in če jim ni všeč, gredo brez odjave raje v trgovino Spar po prigrizke.

 1. ZAJTRKOVANJE PRED ODHODOM V ŠOLO

57 % otrok pred odhodom v šolo redno zajtrkuje, pri čemer je iz rezultatov razvidno, da delež otrok, ki redno zajtrkujejo, s starostjo upada. V Mostah namreč redno zajtrkuje 65 % otrok, medtem ko v Komendi le še 52 %. To pripisujem zamiku biološke ure pri najstnikih, ki zvečer vedno kasneje hodijo spat in so zato zjutraj zaspani in podaljšujejo spanje do zadnje možne minute, tudi na račun zajtrka. Mlajši otroci z jutranjim vstajanjem praviloma nimajo toliko težav.  Ostalih 43 % otrok pred odhodom v šolo ne zajtrkuje ali zajtrkuje le občasno, običajno le čez vikend, ko je več časa.

22 % otrok ne ve, ali njihovi starši zajtrkujejo ali ne. Od tistih, ki vedo, redno zajtrkuje 50 % staršev, v dodatnih 17 % družin zajtrkuje vsaj eden od staršev, v ostalih 33 % družin pa starši pred odhodom na delo ne zajtrkujejo.

 1. KOSILO MED TEDNOM

Skoraj polovica otrok zaužije dve kosili dnevno. Najprej jedo kosilo v šoli, nato pa še s starši ali pri starih starših doma. Med mlajšimi otroci v Mostah je takšnih 58 %, v Komendi pa 39 %. Starejši otroci v Komendi začno pogosteje jesti doma – 25 % do 29 %, medtem ko samo doma oz. pri starih starših je le slabih 8 % mlajših otrok.

31 % otrok je pri kosilu »odvisnih« od šolske prehrane in kosilo jedo le v šoli.

S starostjo se povečuje tudi delež otrok, ki za svojo prehrano med tednom poskrbijo sami oz. kosila med tednom ne jedo. Na šoli je takšnih 15 otrok + 8 otrok v Komendi, ki  imajo sicer naročeno kosilo, a ga ne jedo, ker jim ni všeč in jedo samo doma.

 1. KOSILO MED VIKENDOM

Za pripravo kosil med vikendom večinoma skrbijo izključno starši (46 %). 29 % se jih poslužuje pomoči starih staršev. 9 % družin gre med vikendi raje jest »ven«, dobrih 15 % otrok pa je izjavilo, da morajo za svojo prehrano občasno poskrbeti kar sami. Slednjih je veliko več v Komendi (23 %), kar je razumljivo, saj so starejši in bolj samostojni, medtem ko je v Mostah takih le dobrih 5 %, veliko večja pa je pri družinah z mlajšimi otroci pomoč starih staršev (34 %). Družine z mlajšimi otroci si med vikendom pogosteje privoščijo kosilo v restavraciji (11 %) kot družine s starejšimi otroci (7%), predvidoma zato, ker so stroški pri starejših otrocih višji in ker nekateri najstniki ne želijo več hoditi čez vikend ven s svojimi starši, ampak raje ostajajo doma sami.

 1. NAJBOLJ PRILJUBLJENE JEDI

Otroci z 448 glasovi daleč najraje uživajo različno pekovsko pecivo od rogljičkov, žemelj, pic, palačink in podobno. S polovico glasov (226) je na drugem mestu sklop mesnih jedi in še malo za njim, na 3. mestu, s 147 so različne priloge iz krompirja in testenin.  96 otrok si rado kaj namaže na kruh in le 82 otrok z veseljem uživa mleko in mlečne izdelke, čeprav naj bi bila slednja skupina živil zlasti za mlajše otroke zelo priporočljiva. Raziskava je tudi potrdila naše izkušnje iz prakse, da otroci niso ljubitelji zelenjave in zelenjavnih jedi. Z veseljem jih uživa le 47 otrok na šoli. Pa tudi sveže in suho sadje jim ne gre v slast, z veseljem jih uživa zgolj 62 otrok, pri čemer velja dodati izkušnjo iz prakse, da obstaja na šoli kar nekaj velikih ljubiteljev posameznih vrst svežega sadja ( npr. jabolka, mandarine), medtem ko jim suho sadje ne ugaja.

 1. NAJBOLJ ZAŽELJENE JEDI na šoli so:

palačinke, vaflji, šmoren, različne testenine,

ponfri, mc’nagci,  Mc’Donalds, dunajski zrezek, lazanja,

tortilije, kebab, azijska, kitajska, italijanska in bosanska kuhinja,

sladkarije, čokolino oz. čokolešnik in različno sladko pecivo in sladice

(podrobneje glej točko 12 na koncu)

 

DODATNE KRIŽNE ANALIZE

 1. Ali obstaja povezava med zajtrkovanjem otrok in njihovih staršev? Ali je zajtrkovanje prehranska navada družine?

Iz raziskave je razvidna močna povezava med zajtrkovanjem otrok in njihovih staršev. Kjer otroci doma pred odhodom  v šolo redno zajtrkujejo  (87 % v  Komendi in 76 % v Mostah),  zajtrkuje tudi vsaj eden od njihovih staršev (Komenda: 73 % oba starša, 14 % vsaj eden od staršev,  Moste: 54 % oba starša, 22 % vsaj  eden od staršev). V družinah, kjer otroci pred odhodom v šolo večinoma ne zajtrkujejo, pa ne zajtrkuje tudi 48 % njihovih staršev v Komendi in 59 % staršev otrok v Mostah,  v 21 % v Komendi in 14 % v Mostah zajtrkuje samo eden od staršev. Iz teh podatkov lahko zaključimo, da je uživanje zajtrka v veliki meri pogojeno s prehranskimi navadami družine.

Op. Podatke za Komendo in Moste prikazujem ločeno zato, ker veliko otrok v Mostah ne ve, ali njihovi starši zajtrkujejo ali ne.

 

 1. Ali je učni uspeh posameznika povezan z uživanjem / neuživanjem zajtrka?

Teorije navajajo, da je zapomnitvena sposobnost možganov pri otrocih, ki ne uživajo zajtrka, tudi do 2 oceni slabša kot pri otrocih, ki z zajtrkom dajo svojim možganom energijo za delo. Pri otrocih, ki zajtrka ne uživajo, naj bi le ti do prvega obroka še nekako »spali« oz. delovali okrnjeno.

V raziskavi sem uporabila splošni učni uspeh, ki vključuje znanje učencev tudi pri predmetih, ki jih poslušajo po šolski malici, upoštevati pa je potrebno tudi učenje doma. Vpliv zajtrka na učni uspeh tako iz raziskave ni najbolje razviden. Kljub temu pa je zaznati, da je povprečni učni uspeh učencev v Komendi, ki redno zajtrkujejo pred odhodom v šolo, za 0,3 ocene oz. za 7 % boljši od učencev, ki ne zajtrkujejo redno. Če upoštevamo, da imajo otroci na predmetni stopnji večinoma po 6 ur pouka na dan, pri čemer naj bi uživanje zajtrka vplivalo le na prvi 2 uri pouka (do šolske malice), bi uživanje zajtrka lahko povečalo zapomnitvene sposobnosti  otrok za cca. 21 % ali skoraj za 1 oceno. Iz tabele je tudi razvidno, da je število učno šibkejših otrok med nezajtrkovalci večje kot med otroci, ki redno uživajo zajtrk. V Mostah so sodelovali le starejši učenci, saj se v prvi triadi izvaja opisno ocenjevanje, iz katerega je učni uspeh težje razbrati oz. opredeliti številčno. Vpliv zajtrka na učni uspeh je manj izrazit kot v Komendi, pri čemer pa velja pripomniti, da imajo učenci v Mostah tudi možnost zajtrka ob 7.00 uri, kar pomeni, da sicer zajtrkujejo, a v šoli in ne doma, kot je bilo vprašanje v anketi. Kljub vsemu pa so učenci, ki redno zajtrkujejo, učno uspešnejši od učencev, katerih prvi obrok je šele šolska malica.

 

Iz rezultatov ankete lahko zaključimo, da ima redno uživanje zajtrka pozitiven učinek na učni uspeh posameznika. Za bolj natančno opredelitev, v kolikšni meri uživanje zajtrka pripomore k boljšim zapomnitvenim sposobnostim posameznika, pa bi morali raziskavo izvesti tako, da bi zaobjeli le prvi dve učni uri pouka pred šolsko malico in ne celoten pouk.

 

 1. Ali so otroci, ki med vikendom pogosteje jedo v restavracijah, gostilnah, picerijah (visoka pričakovanja ?) in otroci, ki si obroke pripravljajo sami (izbirčnost?) kaj manj zadovoljni s šolsko prehrano kot ostali?

V Komendi so otroci, ki med vikendom pogosteje jedo zunaj ali pa si obroke doma pripravljajo sami, s šolsko prehrano v povprečju manj zadovoljni kot ostali. To pripisujem predvsem visokim pričakovanjem otrok po »a la cart« menijih v šoli ter neskladju med popularnimi hitrimi jedmi, ki jih uživajo v restavracijah (pica, dunajci, pomfri, jufka, kebab, azijska hrana …) in bolj klasično slovenskimi šolskimi jedilniki, ki temeljijo na uravnoteženi domači prehrani. Starejši ko so otroci, večja je ta razlika.

Mlajšim otrokom v Mostah hitra in tuja prehrana še ni tako ljuba in imajo šolsko prehrano celo raje od šolskega povprečja. Manj pa so s šolsko prehrano zadovoljni otroci, ki si med vikendom obroke pogosteje pripravljajo sami. Predvidevam, da so to predvsem tudi sicer bolj izbirčni otroci.

 

 1. PREHRANSKE ŽELJE OTROK
Komenda Moste

makaroni s sirom ali tuno 3x

pečeni makaroni s šunko in sirom

testenine s carbonaro 3x

testenine s tartufi 4x

testenine s pestom

testenine z mesno omako

testenine 2x

špageti 8x

makaroni

špageti z ragujem

makaroni s smetanovo omako in narezan losos

faširani špageti

tortelini z rdečo omako

 

pomfri 17 X

mc’nagci 5x

dunajc 4x

piščančji medaljoni 8x

pohanci 2x

pohan sir 2x

Mc’donalds 2x

piščančji nagci in pomfri 6x

pomfri s pohanim piščancem in solato

pomfri s pohanim piščancem 2 x

dunajc in pomfri 5x

pomfri in pohan sir

krompirček

ljubljanski zrezek

dunajski zrezek in pečen krompir

pomfri in piščančji medaljoni 2x

burger s pomfrijem

pohani krompirjevi »lulčki« (svaljki)

 

perutničke 6x

burek 2x

sirov burek 2x

mesni burek 4x

jabolčni burek

cheese burger

burger

hamburger 25 x

kebab 12 x

jufka 4x

čufti

hrenovka v testu

svinjska rebra

krvavice

čevapčiči

pečenka

pečena račka 2x

mesna štruca – goveja, korenčkov krompir

hrenovke

pica 20 x

pica s piščančjo salamo

lazanja 12 x (mesna)

hot-dog 7x

pica burek 2x

puranji frikase 2x

goveja pleča

rebra

tortilije 16 x

spomladanski zavitek 2x

solata s piščancem in avokadom

Polnjene paprike 2x

frtajla

lečin daal

žlikrofi

kumarična juha

gobova juha z žganci

kremna juha

azijska hrana 2x

kitajska hrana 5x

gravče na tavče (»fižol v pekaču«)

pat tai

prebranec

pasulj

piščančji takitosi 3x

sarma 5x

burito 2x

kus-kus 5x

cmoki

bograč

pražen krompir

hrenovke z repo in pire krompirjem

hamburger v vanilla shaikom

pakirana zelena solata s prelivi

piščančja solata

smuti 2x

fižolova juha

 

oslič

tunin steak 2x

pečena hobotnica

riba s krompirjem

kalamari 2x

ribe

ribje palčke in krompirjeva solata

orada

postrvi

kitajski rezanci z rakci

praženi škampi

škampi

rakci

sushi

rižota z morskimi sadeži

morski sadeži

 

toast 7x ( topel )

palačinke 36 x

palačinke s čokolado

palačinke s pudingom

šmoren 5x

vaflji 11 x

palačinke z nutelo

carski praženec 2x

pohane / kruhove šnite 2x

caviar

tatarc (tatarski biftek)

 

sendvič 2x

sendvič s salamo in sirom

sirov polžek

krof 2x

trojanski krof

doughnut 2x

nutella 6x

čokoladni namaz

marmelada

maslo in jagodna marmelada

avokadov namaz 2x

Avo nodo

čokoladni rogljiček 6x

vanilijev rogljiček 2x

rogljički

pekovsko pecivo

peciva

gibanica

jabolčni zavitek

pečena jajca 2x

umešana jajca 3x

jajca na oko s slanino

jajca 2x

mleko in kosmiči 2x

čokolešnik 2x

čokolino 6x

čokoladni kosmiči 2x

polenta v mleku

čokoladni navihanček

sladkarije

mafin 2x

cream brule

panakota 2x

marmorni kolač

pečena koruza 2x

mango

maline

sladoled

sadna kupa s smetano

sadje in zelenjava

limonin sorbet

piškoti

suffle

vroča čokolada

suha salama

meso za malico 3x

kruh obložen s suho salamo, svežo salamo in sirom

grški kruh 2x

bratovi kruhki

kokta

liči

 

pečeni črvi in kobilice

pečen zajec, pečen jazbečar, pečen merjasec 2x

meso mačka, psa hrčka, medveda

pohan jazbec, merjasec žirafa, švpakabra

svinjo na roštilju

nekaj kar ni kruh

kakšne druge namaze, ki jih še nismo imeli

Anketo izvedla in analizirala Mojca Bukovnik

špageti 16 x

makaroni

makaroni s tuno

špageti s sirovo omako

karbonara 2x

 

pomfri 17 X

pomfri in maknagci 6x

pomfri in rakci

pomfri in dunajski zrezek 2x

maknagci 4x

 

hrenovka in pire krompir 2x

henovke 2x

pire krompir in čufti

dunajski zrezek + pire iz Gorjana

 

pica 6x

pica s hrenovkami

pleskavice

hamburger / burger 12 x

čevapčiči 3x

zrezek

perutničke

mesne kroglice

navadni polpeti

lazanja mesna 3x

Mc’Donalds 2x

kalamari

burek 2x

skutni burek

mesni burek

golaž in polenta

golaž 3x

pečen piščanec

piščančja bedra

pohana piščančja bedra

 

hot dog 2x

Seven hot-dog

Seven burger

tortilije 6 x

tortilija tuna

tortilija z nadevom

kitajska hrana

kitajski rezanci 2x

gurdoši

 

knedli s čokolado

marelični ali slivovi cmoki

cmoki s čežano

geren knedel

 

goveja juha

žganci

polenta

 

palačinke 19 x

ameriške palačinke

vaflji 8x

vaflji z namazom 2x

vaflji z nutelo

šmoren 6x

šmoren z nutelo 3x

 

škampi 4x

losos in špageti

hobotnica v solati

hobotnica

suši

tuna

 

filane paprike

francoska solata

ohrovt 2x

solata z mocarelo

šparglji z jajci

jajca z avokadom

rezanci s špinačo

špinača

špinačna pita

granatno jabolko

maline

 

čips paprika

čips 2x

 

torta 15 x

pokovka / kokice 5x

sladkorna pena 3x

sladoled 5x

sladoledna čokoladna kupa

haribo bonboni

rogljički 2x

rogljiček s čokolado

sola

mafin

krof

krofljice

 

gres 2x

močnik

mlečni riž

rižev narastek

češnjevo pecivo

čokolino

čokolino z lešniki

čokolešnik

jogurt s kakavom

mlečni sok

čokoladni jogurt

puding 2x

 

jajček 2x

jajce na oko

 

kruh z medom in maslom

čokoladni namaz in kruh

evrokrem

 

 

 

Dostopnost