Skladno z odločitvijo vlade se v naši regiji učenci od 1. do 3. razreda v torek, 26. 1. 2021, vračajo v šolske klopi, ostali oddelki pa bodo tudi v naslednjem tednu nadaljevali s poukom na daljavo. Pouk moramo na šoli organizirati tako, da bodo vse dejavnosti potekale znotraj oblikovanih ‘mehurčkov’, tj. brez združevanja učencev iz različnih oddelkov. Takšna oblika vzgojno-izobraževalnega procesa terja nekatere organizacijske spremembe, o katerih bodo starši učencev prvega triletja obveščeni preko eAsistenta.

Dragi učenci, veseli smo, da se nam boste znova pridružili v šolskih prostorih – nestrpno vas pričakujemo.

Dostopnost