Spoštovani starši,

sporočamo vam, da se bo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS–CoV začasno v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 vzgojno–izobraževalno delo izvajalo prilagojeno, in sicer:

– učenci od 1. do vključno 5. razreda se bodo izobraževali v šoli (interesnih dejavnosti in zunanjih dejavnosti na šoli ne bo, prevoz, JUV, PB, NIP, prehrana, DSP in ISP pa bodo potekali po ustaljenem redu),

– učenci od vključno 6. do 9. razreda se bodo izobraževali na daljavo preko aplikacije Teams, ki so jo spoznali v šoli.


Vso snov in zadolžitve za učence bodo učitelji dnevno po urniku nalagali v aplikacijo Teams – to je edino spletno mesto, ki ga bodo morali učenci v času pouka spremljati. Priporočljivo je, da učenci z delom pričnejo istočasno, kot bi bili v šoli, in se (kolikor je mogoče) držijo siceršnje rutine. Komunikacija med učenci in učitelji bo prav tako potekala preko Teamsa (klepet), po vnaprej določenem urniku se bodo izvajale tudi videokonference. Videokonferenc se lahko učenci udeležijo preko računalnika, tablic ali telefonov. V isto aplikacijo bodo tudi nalagali dokaze svojega dela (oddajali naloge).

Pouk bo potekal pretežno v dopoldanskem času. To za razliko od pouka v lanskem šolskem letu pomeni, da naj bodo učenci pri pouku prisotni, ko ta poteka (zlasti, ko gre za pouk v živo) oz. naj sodelujejo pri aktivnostih, ki jih pripravijo učitelji. Za opravljanje dejavnosti, kot so npr. izdelava izdelka, domača naloga ipd, si čas učenci razdelijo po svoje, povratne informacije pa bodo učitelji dajali dopoldne. Če se kateri izmed učencev videokonference oz. časovno vezane zadolžitve ne bo mogel udeležiti, o tem obvestite učitelja.

Prisotnost pri pouku na daljavo je za učence obvezna.

Svetujemo vam, naj si vaš otrok doma, če je možno, pripravi ustrezen kotiček /prostor za delo, da bo lahko v miru sodeloval pri pouku in da zanj ne bo motečih dejavnikov. Starše prosimo, da učence spodbujajo za šolsko delo.

Na spletni strani šole (na levi strani v meniju najdete zavihek Pouk na daljavo) so objavljena navodila za dostop, namestitev in uporabo aplikacije (učenci so jo v šoli že preizkusili). V primeru tehničnih težav z aplikacijo Teams pomoč poiščite v navodilih, če pa še ne bo šlo, se obrnite na marjetam@oskomenda-moste.si ali na marjanag@oskomenda-moste.si.

V upanju, da se vendarle kmalu spet zdravi srečamo v šoli, vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole

 

Dostopnost