Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci 6. in 9. razreda, spoštovani starši.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se NPZ v tem šolskem letu izvede.

Osnovna želja je, da bi se tudi letos NPZ izvedel na način, kot se je izvajal do sedaj, vendar se zaradi trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da  se moramo pripraviti tudi na rezervni scenarij, to je možnost izpeljave v elektronski obliki. Zato se bo med 22. in 26. marcem 2021 izvedlo pilotno (poskusno) e-testiranje.  Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki – na papirju ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021. Odločitev bo sprejeta tudi na podlagi rezultatov pilotnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na naši šoli se bo pilotno testiranje izvajalo po naslednjem razporedu:

9. razred 23. marca,

6. razred 25. marca.

Učenci 6. in 9.razredov bodo v šoli prejeli dodatna navodila in podroben razpored e-testiranja.

Namen pilotnega testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje. Če bo maja NPZ v elektronski obliki, je nujno, da so učenci predhodno seznanjeni, kako program deluje in da ga lahko preizkusijo, torej kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev (to ni namen pilotnega e-testiranja).

Pilotni e-testi bodo sestavljeni iz  treh delov, in sicer:

  • 1/3 testa naloge iz učnega jezika (SLJ),
  • 1/3 testa naloge iz MAT,
  • 1/3 testa naloge iz tujega jezika (TJA).

Predviden čas za reševanje bo 45 minut. Pilotni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki. Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo pilotnega e-testiranja je za vsako skupino učencev na šoli namenjenih do 90 minut. V sklopu izvedbe bo dovolj časa, da bo učitelj seznanil učence z uporabo programa (npr. vstop v program, pomikanje naprej in nazaj med nalogami, oddaja e-testa), da bodo učenci rešili test … in da se prostori po uporabi ustrezno prezračijo in razkužijo v skladu z navodili NIJZ.

 

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.