Drage učenke in učenci 6. in 9. razreda, spoštovani starši.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se NPZ v tem šolskem letu izvede.

Osnovna želja je, da bi se tudi letos NPZ izvedel na način, kot se je izvajal do sedaj, vendar se zaradi trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da  se moramo pripraviti tudi na rezervni scenarij, to je možnost izpeljave v elektronski obliki. Zato se bo med 22. in 26. marcem 2021 izvedlo pilotno (poskusno) e-testiranje.  Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki – na papirju ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021. Odločitev bo sprejeta tudi na podlagi rezultatov pilotnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na naši šoli se bo pilotno testiranje izvajalo po naslednjem razporedu:

9. razred 23. marca,

6. razred 25. marca.

Učenci 6. in 9.razredov bodo v šoli prejeli dodatna navodila in podroben razpored e-testiranja.

Namen pilotnega testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje. Če bo maja NPZ v elektronski obliki, je nujno, da so učenci predhodno seznanjeni, kako program deluje in da ga lahko preizkusijo, torej kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev (to ni namen pilotnega e-testiranja).

Pilotni e-testi bodo sestavljeni iz  treh delov, in sicer:

  • 1/3 testa naloge iz učnega jezika (SLJ),
  • 1/3 testa naloge iz MAT,
  • 1/3 testa naloge iz tujega jezika (TJA).

Predviden čas za reševanje bo 45 minut. Pilotni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki. Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo pilotnega e-testiranja je za vsako skupino učencev na šoli namenjenih do 90 minut. V sklopu izvedbe bo dovolj časa, da bo učitelj seznanil učence z uporabo programa (npr. vstop v program, pomikanje naprej in nazaj med nalogami, oddaja e-testa), da bodo učenci rešili test … in da se prostori po uporabi ustrezno prezračijo in razkužijo v skladu z navodili NIJZ.

 

Dostopnost