Select Page

Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole…

Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Komenda

LETO 2020/2021

Zapisnik 1.seje

Zapisnik 2.seje

Grafična analiza snkete o pouku na daljavo.

LETO 2019/2020

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

LETO 2018/2019

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2017/2018

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2016/2017
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. korespondenčne seje

LETO 2015/2016
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2014/2015
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

 Zapisnik 3. redne seje

LETO 2013/2014

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2012/2013

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2011/2012

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Šolska prehrana

Velik poudarek dajmo prehrani otrok in mladostnikov, ki v razvoju in rasti še kako potrebujejo vitamine in zdrav način tako prehranjevanja kot tudi gibanja. Priporočljivo je, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok.

V naši šolski kuhinji pripravljamo za učence šole v Komendi in organizacijske enote v Mostah štiri obroke dnevno: zajtrk (le za učence, ki pridejo v šolo do sedme ure), dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (namenjeno učencem, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja). Z dopoldansko malico postrežemo po drugi šolski uri, čas kosila je med 12.15 in 14.15. Popoldansko malico učenci pojejo med 14. in 15. uro.

Osebje šolske kuhinje pripravlja tudi dietno prehrano za učence, ki imajo zdravniško potrdilo. Starše prosimo, da k potrdilu priložite vsa navodila in priporočila, ki vam jih posreduje osebje ustrezne ambulante. Dokumentacijo osebno oddate vodji šolske prehrane.

Subvencioniranje šolske prehrane

 

PRIJAVA/ODJAVA IN PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, osebno pri kuharici, preko eAsistenta, preko elektronske pošte ali s telefonskim klicem:

  • kuhinja v šoli v Komendi:

                                        01 72 47 154,  kuhinja.komenda@gmail.com

  • kuhinja v šoli v Mostah:

                                        064 286 655, 01 83 43 649, kuhinja.moste@gmail.com

Posamezni dnevni obrok dopoldanske in popoldanske malice je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo vsaj en delovni dan prej, in sicer do 14. ure. Posamezni dnevni obrok kosila je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo isti dan, in sicer do 8. ure zjutraj.

Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti ponovno prijaviti na obroke na zgornji telefonski številki.

Šola bo obračun prehrane pripravljala mesečno in račune – položnice izročila učencu/ki preko razrednika.

Starše prosimo, da znesek za šolsko prehrano plačujete redno, kajti le tako nam omogočate nemoteno poslovanje in tudi redno plačevanje stroškov, ki so vezani na naše dobavitelje.

Vse dodatne informacije glede evidence in plačila prehrane dobite v računovodstvu naše šole.

CENIK

ZAJTRK

0,80 EUR

DOPOLDANSKA MALICA

0,80 EUR (ceno določi minister)

KOSILO MALO (1.–5. razred)

2,47 EUR

KOSILO VELIKO (6.–9. razred)

2,73 EUR

POPOLDANSKA MALICA

0,83 EUR

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Obrazec za preklic prijave na šolsko prehrano dobijo starši na spletni strani šole in ga oddajo v kuhinji oziroma organizatorju šolske prehrane. Preklic in stalna odjava veljata z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave.

 

OBRAZCI

Preklic prijave na šolsko prehrano

Prijava učenca na šolsko prehrano

Prijava učenca na šolsko prehrano – dodatni obroki tekom leta

 


Naročilo, odjava prehrane

PRIJAVA/ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, osebno pri kuharici, preko eAsistenta in po telefonu na številki ali preko elektronske pošte:

  • kuhinja v šoli v Komendi:

                                        01 72 47 154,  kuhinja.komenda@gmail.com

  • kuhinja v šoli v Mostah:

                                        01 83 43 649 ali 064 286 655, kuhinja.moste@gmail.com

Posamezni dnevni obrok dopoldanske in popoldanske malice je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo vsaj en delovni dan prej, in sicer do 14. ure. Posamezni dnevni obrok kosila je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo isti dan, in sicer do 8. ure zjutraj.

Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti ponovno prijaviti na obroke na zgornji telefonski številki.

 


OBRAZCI ZA NAROČILO/PREKLIC PREHRANE

Preklic prijave na šolsko prehrano

Prijava učenca na šolsko prehrano

Prijava učenca na šolsko prehrano – dodatni obroki tekom leta

Dostopnost