O projektu Pogum

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Projekt POGUM (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih)

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Projekt Pogum poteka v obdobju od leta 2017 do 2022. Financiran je s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Namen projekta je spodbujati način razmišljanja in razumevanja podjetnosti pri osnovnošolcih kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Naša šola se mu je priključila v šolskem letu 2019/20 kot ena od implementacijskih šol, ki poskušajo konceptualizirati kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Odločili smo se, da bomo kompetence podjetnosti razvijali z organizacijo različnih dejavnosti, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje na ravni šole in lokalne skupnosti. Izhajali smo iz dveh glavnih načel, empatije do sočloveka in okolja ter medgeneracijske povezanosti in solidarnosti.

Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči se po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

Ta vnos je bil objavljen v Domov, Pogum. Zaznamek za trajno povezavo.