Naša šola prejela naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA

Ob začetku nacionalnega tedna prostovoljstva (25.—31. 5.) je Slovenska filantropija 19 šolam in 1 dijaškemu domu iz vse Slovenije podelila naziv Junaki našega časa za šolsko leto 2019/2020. Namen natečaja je razvoj prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, cilji natečaja pa krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih in senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA je prvič prejela tudi naša šola.

OŠ Komenda Moste je na natečaju kandidirala z različnimi prostovoljskimi dejavnostmi:

  • branje starejših mlajšim učencem in otrokom v vrtcu,
  • devetošolci poučujejo,
  • dobrodelna akcija zbiranja pripomočkov za osebno higieno in čistil,
  • ustvarjalna delavnica (medgeneracisjko sodelovanje),
  • adventna dobrodelna peka peciva,
  • priprava kulturne prireditve za medgeneracijske skupine za kakovostno staranje,
  • druženje z otroki v vrtcu,
  • ustvarjanje v dobrodelne namene,
  • učna pomoč učencem,
  • dobrodelnost v času pandemije.

V obrazložitvi podeljenega naziva so na Slovenski filantropiji zapisali:  Interesna dejavnost Vitezi današnjega časa spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Učenci so se družili z otroki v vrtcu, starejšim pa so pomagali pri fizičnih opravilih, jim bili družabniki ter jih učili uporabe moderne tehnologije, s katero so v času izolacije ohranjali stik s svojci. Za socialno ogrožene družine so pripravili dobrodelno akcijo, v dobrodelne namene ustvarjali in pekli pecivo, vrstnikom pa pomagali pri učenju in opravljanju domačih nalog. Aktivirali so se tudi v času zaprtja šol, ko so pisali pisma ter klicali osamljene in starejše. (https://www.prostovoljstvo.org/junaki-nasega-casa-2020).

Iskrena hvala vsem učencem, ki ste sodelovali pri različnih prostovoljskih dejavnostih in svoj prosti čas namenili za to, da ste nekomu drugemu polepšali dan. V tem šolskem letu je bilo nekaj učencev še posebej aktivnih. To so Patricija Kern, Zala Mia Švigelj, Zala Ravnikar, Karis Novak, Neja Papež, Daša Jan, Lara Kranjec, Aljaž Bizjak, Hana Kralj, Tjuš Perko, Katarina Zorman in Anika Rode.

Hvala tudi vsem, ki ste nas pri opravljanju prostovoljskih del sprejeli odprtih rok in nam pri tem pomagali in spodbujali.

Želimo si, da sodelujemo tudi v prihodnjem letu.

Mentorica: Mateja Kruhar

 

LEPA MISEL GORE PREMIKA. DOBRO DELO PA CEL SVET.

Ta vnos je bil objavljen v Domov. Zaznamek za trajno povezavo.