V ponedeljek, 24. 5. 2021, se bo pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov v 4. b in 4. č razredu izvajala Mednarodna raziskava bralna pismenost PIRLS 2021. Za sodelovanje v raziskavi sta bili izbrani 202 šoli v Sloveniji, med njimi tudi naša šola. S to raziskavo se meri raven bralne pismenosti četrtošolcev in se od leta 2001 izvaja vsakih pet let. Z raziskavo PIRLS se sledijo trendi znanja v Sloveniji in opazujejo učinki sprememb v šolskem sistemu.

Poleg preverjanja bralne pismenosti učencev bo raziskava vsebovala tudi vprašalnike za učence, njihove starše, učiteljice in ravnatelja.

 

Dostopnost