Skoči na glavno vsebino
Spoštovani uporabniki,

ker komunikacija preko eAsistenta včasih ne deluje, vam posredujemo službene elektronske naslove nasših učiteljev. Če se učenec znajde pred zadrego ali bi želel kaj povprašati učitelje oz. če bi starši želeli pridobiti kakšno povratno informacijo, pojasnilo ali podati kakšno pobudo, nam pišite.  E-poštni naslovi zaposlenih so urejeni po abecednem redu priimkov.

Avguštinčič Dominika dominikaavgust@gmail.com
Bežan Simona bezan.simona@oskomenda-moste.si
Bizjak Janja janja.bizjak1@guest.arnes.si
Bukovnik Mojca mojca.bukovnik@guest.arnes.si
Burja Čerin Andreja andreja.bcerin@oskomenda-moste.si
Čimžar Marjeta cimzar.marjeta@oskomenda-moste.si
Črtanec Andrejka crtanec.andrejka@oskomenda-moste.si
Dornik Perčič Helena helena.percic@gmail.com
Eremić Tina eremic.tina@oskomenda-moste.si
Frantar Urška urska.frantar@guest.arnes.si
Frelih Špela frelih.spela@oskomenda-moste.si
Gaber Albin bine.gaber@gmail.com
Gomboc Bojana bojana.gomboc@guest.arnes.si
Grilc Marija grilc.marija@oskomenda-moste
Grošelj Marjana marjanag@oskomenda-moste.si
Hacin Veronika hacin.veronika@oskomenda-moste.si
Hribar Nežka neza.plahuta@gmail.com
Ipavec Mateja ipavec.mateja@oskomenda-moste.si
Janežič Bizant Barbara bizant.barbara@oskomenda-moste.si
Kavčnik Eva kavcnik.eva@oskomenda-moste.si
Kern Rok kern.rok@oskomenda-moste.si
Kolar Aljoša kolar.aljosa@oskomenda-moste.si
Kolenc Tina kolenc.tina@oskomenda-moste.si
Kosi Tina tina.sranc@gmail.com
Koželj Teja kozelj.teja@oskomenda-moste.si
Kropivšek Damjan damjankropivsek@gmail.com
Kruhar Mateja kruhar.mateja@oskomenda-moste.si
Kuhar Marjeta kuhar.marjeta@oskomenda-moste.si
Kump Romana kump.romana@oskomenda-moste.si
Kveder Ana kveder.ana@oskomenda-moste.si
Lipar Darinka lipar.darinka@oskomenda-moste.si
Lukman Žiberna Urška lukman.urska@oskomenda-moste.si
Marin Hribar Katarina marin.katarina@oskomenda-moste.si
Masle Banjac Nataša masle.natasa@oskomenda-moste.si
Mavrič Nina mavric.nina@oskomenda-moste.si
Meh Nataša meh.natasa@oskomenda-moste.si
Mohar Lebič Marjeta marjetam@oskomenda-moste.si
Mohar Špenko Jožica mohar.jozica@oskomenda-moste.si
Nadu Nina nina.nadu@gmail.com
Nagode Burger Andreja andreja.nburger@oskomenda-moste.si
Notar Jasmina notar.jasmina@oskomenda-moste.si
Ogrinec Damijana ogrinec.damijana@oskomenda-moste.si
Orešnik Barbara oresnik.barbara@oskomenda-moste.si
Osolnik Polona osolnik.polona@oskomenda-moste.si
Pančur Sabina pancur.sabina@oskomenda-moste.si
Podboršek Sonja podborsek.sonja@oskomenda-moste.si
Polanc Katja polanc.katja@oskomenda-moste.si
Progar Saša progar.sasa@oskomenda-moste.si
Ravnikar Romana ravnikar.romana@oskomenda-moste.si
Ravnikar Bobnar Monika mrbobnar@oskomenda-moste.si
Rek Mira rek.mira@oskomenda-moste.si
Remše Starovasnik Petra remse.petra@oskomenda-moste.si
Roblek Marija roblek.marija@oskomenda-moste.si
Sedlar Karmen sedlar.karmen@oskomenda-moste.si
Spruk Jernej nejc.nejc@hotmail.com
Steklasa Žižek Nina nina.steklasa@gmail.com
Sušnik Hribar Tanja tanja.susnik@guest.arnes.si
Šlebir Miro mirko.slebir@gmail.com
Štebe Sabina Brigita sabina-brigita.stebe@guest.arnes.si
Štrumbelj Meta strumbelj.meta@oskomenda-moste.si
Traven Irena traven.sola@gmail.com
Valjavec Ana valjavec.ana@oskomenda-moste.si
Vidmar Urška vidmar.urska@oskomenda-moste.si
Vrtač Lea Maruša marusa.vrtac@gmail.com
Vrtar Regovc Mateja vrtar.mateja@oskomenda-moste.si
Zadrgal Pirc Tatjana zadrgal.tatjana@oskomenda-moste.si
Zalaznik Maja majabergant01@gmail.com
Zelnik Janja zelnik.janja@oskomenda-moste.si
Zidanšek Otrin Klara otrin.klara@oskomenda-moste.si
Zorman Bernarda zorman.bernarda@oskomenda-moste.si

 

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.