Select Page

Šolska knjižnica je trenutno zaprta

Šolska knjižnica OŠ Komenda Moste je za učence od 5. do 9. razreda zaradi odsotnosti knjižničarke ZAPRTA.  Izposojene knjige lahko vrnete v knjigomat. Podrobnejše informacije najdete na tej povezavi. O ponovnem začetku delovanja izposoje na daljavo boste obveščeni preko spletne strani šole.

Ostanite zdravi, šolska knjižničarka

Radostno, a odgovorno spet v šolo

Spoštovani starši in učenci,

naši najmlajši učenci se jutri končno vračajo v šolske klopi. Z veseljem jih pričakujemo, da bomo ‘v živo’ prenašali znanje, utrjevali snov in krepili veščine, se skupaj tudi gibali in se učili življenja v družbi.

A pri povratku se bomo vsi – učitelji, učenci in starši – morali držati mnogih priporočil, s katerimi želimo doseči, da bi pouk v nadaljevanju potekal v šolskih učilnicah. Učenci bodo omejeni na svoje ‘mehurčke’, v katerih bodo preživeli celoten čas v šoli in tudi na zunanjih površinah. Pri gibanju po skupnih prostorih šole bo nujna uporabe zaščitne maske, kar bodo pregledovali tudi šolski inšpektorji. Učenci bodo morali vzdrževati razdaljo (predvsem med različnimi ‘mehurčki’), po šoli se bodo gibali po označenih poteh.

Spoštovani starši, prosimo vas za sodelovanje. V šoli bomo veliko energije vložili v preprečevanje druženja med učenci različnih oddelkov, ker ne želimo omogočiti širjenja okužb in ker bi radi ob morebitnem pojavu okužbe karanteno odredili čim manj osebam. Zato prosimo tudi vas, da pri odhodu iz šole z otrokom čim hitreje zapustite šolski prostor in se ne družite z drugimi starši in otroki, stikov otrok izven mehurčka naj bo čim manj. Vsak dodaten stik predstavlja tveganje za celo skupino, izkušnje pouka v razredu pa enakovredno zares ne more nadomestiti nobena šola na daljavo. Če si bomo vsi skupaj prizadevali za spoštovanje omejevalnih ukrepov, če bomo s svojim zgledom otrokom sporočali, da je šolanje v učilnici velika vrednota, za katero se splača prilagoditi in upoštevati pravila, nam morda uspe obvladati virusno tveganje, predvsem pa bomo tako učencem omogočili neposredne izkušnje raznovrstnega učenja v interakciji z učiteljem. Omogočimo našim otrokom stik s sovrstniki, za katerega so bili v zadnjih mesecih prikrajšani. To bomo zmogli le, če si bomo vsi prizadevali za isti cilj.

Pouk v naslednjem tednu

Skladno z odločitvijo vlade se v naši regiji učenci od 1. do 3. razreda v torek, 26. 1. 2021, vračajo v šolske klopi, ostali oddelki pa bodo tudi v naslednjem tednu nadaljevali s poukom na daljavo. Pouk moramo na šoli organizirati tako, da bodo vse dejavnosti potekale znotraj oblikovanih ‘mehurčkov’, tj. brez združevanja učencev iz različnih oddelkov. Takšna oblika vzgojno-izobraževalnega procesa terja nekatere organizacijske spremembe, o katerih bodo starši učencev prvega triletja obveščeni preko eAsistenta.

Dragi učenci, veseli smo, da se nam boste znova pridružili v šolskih prostorih – nestrpno vas pričakujemo.

Ko ne vem, kako naprej …

Drage učenke, dragi učenci,

verjamem, da se ob teh nenavadnih razmerah srečujete z marsikaterim vprašanjem in morda tudi z zaskrbljenostjo, osamljenostjo ter drugimi neprijetnimi čustvi. Trenutna situacija za nikogar ni običajna. Kljub fizični distanci smo vam na šoli pripravljeni prisluhniti in pomagati. Tako lahko vsak delovni dan med 11. in 13. uro pokličete na telefonsko številko 041 960 570 ali z menoj stopite v stik kar preko klepeta v Teamsih. Skozi pogovor hitreje vznikne ideja za rešitev.

Sabina Brigita Štebe, pomočnica ravnateljice

Dostopnost